pouya-center
  • اجازه دهید ما برای شما کار کنیم

با تحقیق و توسعه مناسب تنها محدودیت ، تخیل شماست.

مرکز فناوری نوآوری پژوهشی بازرگانی پویا

ما با فن آورى، نوآورى، پژوهش و بازرگانى پیشرفته و افراد استثنایى را، براى حل مشکلات پیچیده در بازارهاى بین المللى گرد هم مى آوریم و براى رقابت در بالاترین سطح انگیزه داریم و با تعهد به فعالیت با احترام، کنجکاوى و ذهن ما با فن آورى، نوآورى، پژوهش و بازرگانى پیشرفته و افراد استثنایى را، براى حل مشکلات پیچیده در بازارهاى بین المللى گرد هم مى آوریم و براى رقابت در بالاترین سطح انگیزه داریم.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

نه تنها اید ههاى شما را زنده م ىکنیم، بلکه با شناسایى موارد گمشده به رشد شما کمک م ىکنیم. با استفاده از تحقیقات بازار، ما چیزى بیش از ایده ارائه مى دهیم. ما شواهد و حقایق سخت را ارائه مى دهیم و زمینه هاى رشد بالقوه را شناسایى مى کنیم.

با این حال، ما در اینجا متوقف نمى شویم. ما همچنان با گسترش منابع و فناورى پیشرفته خود در صدر روندهاى مصرف کننده و پیشرفت هاى صنعت قرار مى گیریم.

ما ممکن است به خاطر واردات محصولات استنلس استیل و ماشین آلات و ... شناخته شده باشیم، اما محصولات متنوعى در سبد واردات و صادرات ما قرار دارد که متناسب با نیاز مشتریانمان باشد و فرص تهایى براى رشد طرفین فراهم کند.

گروه با استعدادى از مهندسان و بازرگانان که دپارتمان تحقیق و توسعه ما را تشکیل م ىدهند، در قالب الگویى کار م ىکنند که ایده پردازى و کمال را به طور کامل پرورش می دهد.

تحقیق و توسعه ما در یک فرآیند سه مرحله ای انجام می شود:

1

پژوهش

ما به طور مداوم بر یادگیرى، آموزش و پژوهش تمرکز مى کنیم. تحقیقات علمى انجام شده توسط بخش تحقیق و توسعه ، مبناى گسترش دامنه محصولات جدید براى کل مرکز مى باشد.

2

نوآورى

ما ایده هاى جدید را در هر بخش از شرکت اعمال مى کنیم. با تحریک روح نوآورى، ما به توسعه فناورى هاى پیشرفته و طراحى راه حل هایى اختصاص داده شده ایم که به تغییر فرآیندها، بهبود ناکارآمدى ها و افزایش تجربه مشترى در سراسر جهان کمک مى کنند. ما متعهد به سرمایه گذارى در روابط تجارى بلند مدت هستیم که به ما در توسعه محصولات و فناورى هاى جدید کمک مى کند. کسب و کار تحقیق و توسعه مرکز ما، نوآورى مستمر را با فناورى پیشرفته ترکیب مى کند و ما را قادر مى سازد بهترین محصولات، راه حل ها و خدمات را ارائه دهیم.

3

فناورى

ما از تحول دیجیتال شما حمایت مى کنیم! ما در دیجیتالى کردن فرایند واردات و صادرات پیشگام هستیم. بر اساس فناورى هاى دیجیتالى، ما شما را به هم متصل کرده و نیازهاى شما را برآورده مى کنیم.

خدمات تحقیقاتى ما

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

ادامه

راه حل نهایى ما براى تحقیقات محصول، پیشنهاد و قیمت براى کمک به کسب و کارها براى نوآورى موفقیت آمیز و سودآور طراحى شده است

ادامه

شرکت هاى پیشرو را قادر مى سازیم تا برندهاى قدرتمندى را از طریق راه حل هاى تحقیقاتى مرتبط با برند و ارتباطات تخصصى خود بسازند

ادامه

رویکرد تخصصى ما، گوش دادن فعال در هر نقطه تماس را با تکنیک هاى تحلیلى و تقسیم بندى پیچیده ترکیب مى کند تا صداى کارفرما را به قلب کسب وکار شما برساند.

ادامه

تیم خلاق داخلى ما نیز آماده است تا بینش هاى جمع آورى شده را به خروجى هاى بصرى جذاب و مطالب فکرى تبدیل کند.

ادامه

خروجى هاى خلاقانه ما

ارایه های خلاقانه

بروشور های خلاصه پروژه

نقشه های سفر مشتری

اینفوگرافیک

مطالعات موردى ویژه

CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY   CASE STUDY

تحقیق محصول و پیشنهاد. ارائه بینش منحصر به فرد از طریق بازخورد مشتریان و مشتریان احتمالی برای فعال کردن Envirotainer برای بهینه سازی مجموعه محصولات خود.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

به شما کمک مى کنیم تا فرصت ها را شناسایى کنید، بازار و رقبا را ارزیابى کنید، مسیرهاى مناسب براى بازار را پیدا کنید و یک پیشنهاد قان عکننده مطابق با نیازهاى بازار ایجاد کنید.

نمونه خروجى هاى مشترى

در اینجا چند نمونه از خروجی‌های گذشته تحقیقات بازاریابی محتوای ما وجود دارد - برخی از آنها توسط بخش خلاق داخلی ما طراحی شده‌اند

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

pouya
درخواست پیش فاکتور ارتباط با ما ثبت نام تامین کنندگان همکارى با ایرانیان خارج از کشور