pouya-center

با یکی از دفاتر ما در تماس باشید

چین

پکن

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

ایران

تهران

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 1545714811

تلفن : 02122261016

شماره همراه : 09300580610

درباره این مکان

ژاپن

توکیو

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

تایوان

تایپه

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

کره جنوبى

سئول

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

قطر

دوحه

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

سوریه

دمشق

دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان فرجام ، نبش مظفری ، ساختمان ترمه

کد پستی : 8486511888

تلفن : 0218854692

شماره همراه : 09126548585

درباره این مکان

عراق

بغداد

دفتر عراق : بغداد، کرّادة الخارج، یم أسواق الوردة

تلفن : 009647512617697

 

درباره این مکان

برای ما پیام بگذارید

نوع پیام خود را انتخاب کنید

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

pouya
درخواست پیش فاکتور ارتباط با ما ثبت نام تامین کنندگان همکارى با ایرانیان خارج از کشور