pouya-center
 • تیم ما، تیم شما

فوت و فن ما پیروزى شما

تیم حرفه اى ما مملو از شناخت راه هاى جلوگیرى از شکست شما هستند. ما دقیقا مى دانیم که شما به چه چیزى در چه زمانى نیاز دارید.

تجربه ما موفقیت شما

تجربه همیشه جواب مى دهد. تیم مجرب ما سابقه طولانى و موفقى در فناورى، نوآورى، پژوهش و بازرگانى با کشورهاى مربوطه دارد که شما را با ابزار و استراتژى هاى مناسب موفق خواهند کرد.

صرفه جویى در وقت شما

تیم ما براى صرفه جویى در زمان شما آماده شده است. هر کجا که هستید و هر نیازى که دارید، تیم ما آماده پاسخگویى مى باشد.

شما مى توانید با تیم ما به آسانى ارتباط برقرار کرده و به سطح بالایى از اثربخشى تجارت برسید.

تیم ما، تیم شما

 • img1
  مصطفی غلامی کارشناس

  مهندس مصطفی غلامی کارشناس

 • img1
  محسن محسنی مدیر عامل

  توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر

 • img1
  سارا ساروی مدیر تدارکات

  توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر

 • img1
  نادر نادری مدیر بازرپاریابی

  توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر

 • img1
  محمد محمدی مدیر فروش

  توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر توضیح مختصر

جاى شما در مجموعه ما خالى ست

اگر مى خواهید عضوى از تیم ما شوید، به جاى درستى آمده اید!

همکارى با ما

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

pouya
درخواست پیش فاکتور ارتباط با ما ثبت نام تامین کنندگان همکارى با ایرانیان خارج از کشور